Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2012

samircia
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
samircia
Gdy Cię nie ma
Każdy kawałek mojego serca za Tobą tęskni
— Avril Lavigne
samircia
samircia

Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro.

samircia
Jutro znów trzeba będzie się pozbierać i żyć, bo tak trzeba.
— yourheartbeat.soup.io
samircia

Reposted fromiminlove iminlove viailovemovies ilovemovies
samircia
samircia

August 23 2012

samircia
4119 3f66
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viazagansky zagansky
samircia
Kiedy inni oczekują od nas, że staniemy się takimi jakimi oni chcą żebyśmy byli, zmuszają nas do zniszczenia tego kim naprawdę jesteśmy. To dosyć subtelny rodzaj morderstwa. Większość kochających rodziców i krewnych popełnia je z uśmiechem na twarzy.
— Jim Morrison
samircia
6138 7b19
My strength is fading fast.
samircia
Doszłam do wniosku, że w życiu spotykają nas dwa rodzaje tragicznych zdarzeń: takie, które wstrząsają tobą i sprawiają, że chwytasz życie za gardło i zaczynasz życie od nowa - oraz takie, które wpędzają cię do łóżka, w którym zaczynasz godzinami oglądać TV.
— 'Następna rzecz na liście' Jill Smolinski.
samircia
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
samircia
Trendy Bracelets for Party,Outdoor, - Stunning Rivet Bracelets
samircia
a może po prostu się już wyczerpałam
— jaka szkoda, że nie ma do mnie ładowarki

July 20 2012

samircia
samircia
samircia
5022 b01f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl