Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2013

samircia
8971 d4ce
My Favorite Person

September 23 2012

samircia
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
samircia
samircia
samircia
samircia
samircia
samircia
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy? Czasami mam straszną ochotę to zrobić.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
samircia
Nie daj satysfakcji ludziom, którzy mają wciąż Cię za nic.
samircia
Dlaczego najlepsi ludzie mieszkają tak daleko od nas?
— no dlaczego?!
samircia
nie kurwa, nie jest dobrze. nie jest i nie wiem czy kiedyś będzie w ogóle, ale będę udawać, że jest, bo przecież nikogo tak naprawdę to nie obchodzi, oprócz mnie. tak więc jest dobrze. uśmiechajmy się i palmy szlugi.
— katastrofalnie.

September 05 2012

samircia
8331 efae
Alexander Skarsgard by GQ
samircia
8206 3905
Alexander Skarsgard by GQ
samircia
samircia
7387 9f12
samircia
7101 57fd
Reposted fromseqel seqel viawpieciusmakach wpieciusmakach
samircia
6024 765b
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viawpieciusmakach wpieciusmakach
7265 4aa7
Reposted fromheroine0 heroine0 viawpieciusmakach wpieciusmakach
6665 b6c1

fleshscars:

100% relevant right now actually lol

Reposted fromdulcemoni dulcemoni viawpieciusmakach wpieciusmakach
samircia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...